موتور هوشمند:مقابله با ویروس‌های ناشناخته


پادویش دارای موتور تحلیل هوشمندی است که امکان شناسایی و مقابله با ویروس های ناشناخته را به شما می‌دهد.

محافظت مستمر و به روز با امکان شبکه ابری


پادویش هر گونه تهدید ناشناس را با استفاده از فناوری پردازش ابری تشخیص داده و پاسخ مناسب را در اولین به‌روز رسانی برای شما ارسال خواهد نمود.

رهایی از کابوس فلش های ویروسی


پادویش امکان محافظت ویژه و منحصر به فردی دارد که نگرانی شما را از انتقال ویروس ها به کامپیوتر از راه اتصال فلش و هارد usb برای همیشه برطرف می نماید.

 
USBWorm.Win32.Gamarue 32%
Dropper.Win32.Dapato 21%
Worm.Win32.Gamarue 8%
Backdoor.Win32.VB 6%
Worm.Win32.AutoRun 6%
Virus.Win32.Virut 5%
Virus.Win32.Sality 5%
Malware.Trojan 4%
Trojan.Win32.Blocker 4%
Potential.Ransom 4%