راهنمای فعال‌سازی ضدباج‌گیر پادویش به صورت خودکار از طریق اینترنت (آنلاین)
انتخاب گزینه «مجوز استفاده دارم و می‌خواهم آن را فعال کنم»؛ با انتخاب این گزینه وارد پنجره فعالسازی از طریق اینترنت می‌شوید.

 

وارد نمودن سریال؛ اگر دسترسی به اینترنت دارید شماره سریال خریداری شده را وارد نمایید.

 

 اتمام فرآیند فعالسازی به صورت آنلاین؛ با انتخاب گزینه«اتمام»پس از چند لحظه ضدباج‌گیر شما فعال می‌گردد.

 

 

اگر دسترسی به اینترنت ندارید راهنمای فعالسازی دستی غیر برخط(آفلاین) زیر را مطالعه فرمایید.