.

 

لیست نمایندگان پلاتینیوم پلاس

 

شرکت ویرا ارتباط پارس پویا

نماینده پلاتینیوم پلاس

استان تهران

شهر تهران

خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری

نبش خیابان پنجم، شماره ۸۵، طبقه ۵

تلفن:

۰۲۱-۷۵۳۹۷

۰۲۱-۲۲۸۴۸۳۳۵

فکس:

۰۲۱-۲۲۸۴۸۹۰۳

 

www.parspouya.com

تاریخ اعتبار:
۹۸/۱۲/۲۹

شرکت فن آوری پدیدار کرمان

نماینده پلاتینیوم پلاس

استان کرمان

شهر کرمان

خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی ۸ - ساختمان اطلس ایرانیان - طبقه ششم

تلفن:

۰۳۴-۳۲۲۶۳۲۰۰

فکس:

۰۳۴-۳۲۲۶۳۲۰۰

 

 

تاریخ اعتبار:
۹۸/۱۲/۲۹