فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۳:۱۵:۰۲
لینک راهنما
دریافت (۹۱مگابایت)
SHA1: f95845ca92d3cedadb012e3c3df4364bc5bab820
MD5: ae67febab39576e6527dca44c0de8e3e

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۱.۱۵۳.۹۷۲۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۴/۲۰
دریافت (۱۳۲ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:١.۷.۱۸۳.۲۱۳۲
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۵/۱۲
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۱۶.۴۰۵.۵۵۵۰
نسخه کلاینت:۲.۱۰.۶۲۳.۹۶۵۶
 
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۴/۰۷

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۳۳ مگابایت)

پادویش Ultimate 

نسخه کنسول:۱.۱۶.۴۰۵.۵۵۵۰
نسخه کلاینت:۲.۱۰.۶۲۳.۹۶۵۶
 
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۴/۰۷

دریافت (۲۳۳ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش


نسخه کنسول:١.١١.١۰٣.٢٣۰٦
نسخه کلاینت:١.۵.۱۸۴.۱۱۵۳
 
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۲/۱۱

دریافت (۵۵ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۰.۶۲۳.۹۶۵۶
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۱/۱۵

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)