فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۵:۲۲:۵۸
لینک راهنما
دریافت (۹۵مگابایت)
SHA1: ee581c81cc3426553b802da41490562581f32124
MD5: efdb630ebc86ea4c7afbcd49e96f42b5

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۲۳
دریافت (۱۳۷ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:١.۷.۲۸۱.۳۴۵۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۰۶
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-AMCorporate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-SDCorporate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-AMUltimate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-SDUltimate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۱۹

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش


نسخه کنسول:١.۱۹.۱۱۰.۵۸۴۲
نسخه کلاینت:١.۷.۲۸۱.۳۴۵۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۰۶

دریافت (۶۱ مگابایت)

پادویش Linux


نسخه کنسول: ۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت: ۲.۲.۵۲.۶۳
آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۸-۰۲

دریافت (۳۴ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۴.۱۴۳.۱۰۵۷۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۲/۲۳

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)