فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۵:۰۳
لینک راهنما
دریافت (۹۶مگابایت)
SHA1: 7db718218987f11d16199ed05f522dceb3cb7d6d
MD5: 1eb5e7f9da80185802e95f578efd4470

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۶.۱۶۳.۱۱۰۶۷
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۶/۲۷
دریافت (۱۴۳ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:١.۷.۲۶۹.۲۸۹۷
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۱۳
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-AMCorporate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-SDCorporate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-AMUltimate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-SDUltimate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش

 

نسخه کنسول:١.۱۹.۱۱۰.۵۸۴۲
نسخه کلاینت:١.۷.۲۶۹.۲۸۹۷
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۱۳

دریافت (۶۱ مگابایت)

پادویش Linux

 

نسخه کنسول: ۱.۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵
نسخه کلاینت: ۲.۲.۵۲.۶۳
آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

دریافت (۳۴ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۵/۳۰

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

دیسک نجات پادویش
 

لینک راهنما
(حجم: ۴۷۹مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)