دانلودهای پادویش

نام راهنمای نصب و فعالسازی دریافت فایل 
فایل به‌روز رسانی غیر بر خط آنتی‌ویروس پادویش    دریافت فایل
۱۲۷MB

 

دیسک نجات پادویش 

دریافت راهنما
۱٬۱۱MB
دریافت محصول
۴۷۹MB

آنتی‌ویروس پادویش نسخه‌ی امنیت کامل

شماره نسخه: ۲.۳.۲۰۲.۲۷۰۳

دریافت راهنما
۱٬۲۰MB
دریافت محصول
۱۴۷MB

آنتی‌ویروس پادویش نسخه‌ی امنیت پیشرفته

شماره نسخه: ۲.۳.۲۰۲.۲۷۰۳

دریافت راهنما
۱٬۲۰MB
دریافت محصول
۱۴۷MB

ضدباج‌گیر پادویش

شماره نسخه: ۱.۵.۱۰۸.۶۱۹

دریافت راهنما
۶۳۶kB

 

دریافت محصول
۱۵MB

 

آنتی‌ویروس پادویش نسخه‌ی اندروید

شماره نسخه: ۱.۴.۵۲۸.۶۳۱

دریافت راهنما
۶۰۰kB
دریافت محصول
۶٬۸MB