فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۵:۵۵:۲۲
لینک راهنما
دریافت (۹۵مگابایت)
SHA1: a996bd78df14b803c11d8317e127adf772ca8c8f
MD5: 870c7dc5ef6d5899c7d8679181a5d53e

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷
دریافت (۱۴۳ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:١.۷.۲۶۱.۲۴۵۷
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۸/۲۱
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-AMCorporate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-SDCorporate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate 

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-AMUltimate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Ultimate-SDUltimate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش


نسخه کنسول:١.۱۹.۱۱۰.۵۸۴۲
نسخه کلاینت:١.۷.۲۶۱.۲۴۵۷
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۹/۱۶

دریافت (۶۱ مگابایت)

پادویش Linux


نسخه کنسول: ۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱
نسخه کلاینت: ۲.۲.۵۲.۶۳
آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۸-۰۲

دریافت (۳۴ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)