فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰۱:۰۷:۳۷
لینک راهنما
دریافت (۹۹مگابایت)
SHA1: f843f37f78be545a2c61297d177ce6e76e916bfc
MD5: 13cb0a3449b6c54a9e91a51c2e9c9b8b

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۱۱
دریافت (۱۴۳ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:۱.۷.۲۸۱.۳۴۵۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/‌۲۹
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویش نسخه اندروید

شماره نسخه:۳.۱۶.۱۹.۸۳۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳‌/۰۲/۰۹
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویش نسخه اندروید

شماره نسخه:۲.۱۱.۱۶.۵۳۰
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳‌/۰۱/۲۸
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویش افزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویش افزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-AM

(Corporate+Asset Management)

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Corporate-SD (Corporate+Service Desk)

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Base 

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Base-AM

(Base+Asset Management)

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

پادویش Base-SD (Base+Service Desk)

نسخه کنسول:۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۲۴

دریافت (۲۴۰ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش

 

نسخه کنسول:١.۱۹.۱۱۰.۵۸۴۲
نسخه کلاینت:۱.۷.۲۸۱.۳۴۵۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۲۹

دریافت (۶۱ مگابایت)

پادویش Linux

 

نسخه کنسول: ۱.۲۳.۳۸۴.۷۹۳۵
نسخه کلاینت: ۲.۲.۵۲.۶۳
آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

دریافت (۳۴ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۶.۵۸۵.۱۲۱۶۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۳/۰۴/۱۱

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

دیسک نجات پادویش
 

لینک راهنما
(حجم: ۴۷۹مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)