فایل به روز رسانی غیر برخط آنتی ویروس پادویشآخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۱۴:۱۵:۰۵
لینک راهنما
دریافت (۹۱مگابایت)
SHA1: 0e36ef3c82619367c4ca27a76e803bacc406695d
MD5: 5bf96404f78d53dfe8e1c9fcb4e5fe48

محصولات خانگی پادویش

پادویش امنیت‌کامل


شماره نسخه:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲
دریافت (۱۳۶ مگابایت)

ضدباج‌گیر پادویش


شماره نسخه:١.۷.۲۰۸.۲۱۶۱
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۵/۱۶
دریافت (۱۶.۷ مگابایت)

آنتی‌ویروس پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۳۷ مگابایت)

پرنتال کنترل پادویشنسخه‌ی اندروید

شماره نسخه:۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دریافت (۴ مگابایت)

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای فایرفاکسآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

آنتی فیشینگ پادویشافزونه برای کرومآخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دریافت محصول

محصولات سازمانی پادویش

پادویش Corporate 

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۳۵ مگابایت)

پادویش Corporate-AMCorporate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۳۵ مگابایت)

پادویش Corporate-SDCorporate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

فایل به‌روز رسانی غیربرخط پایگاه‌دانش آسیب‌پذیری‌ها دریافت (۲۳۵ مگابایت)

پادویش Ultimate 

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

دریافت (۲۳۵ مگابایت)

پادویش Ultimate-AMUltimate+Asset Management

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

دریافت (۲۳۵ مگابایت)

پادویش Ultimate-SDUltimate+Service Desk

نسخه کنسول:۱.۱۷.۱۹۳.۵۹۵۳
نسخه کلاینت:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

دریافت (۲۳۵ مگابایت)

ضدباجگیر پادویش


نسخه کنسول:١.١١.١۰٣.٢٣۰٦
نسخه کلاینت:١.۵.۱۸۴.۱۱۵۳
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۶/۱۵

دریافت (۵۵ مگابایت)

ابزارهای مهم

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش

(Padvish Antivirus Removal)

شماره نسخه:۲.۱۱.۲۱۴.۱۰۰۳۸
آخرین به‌روز رسانی:۱۴۰۱/۰۷/۱۲

دریافت (۲۲ مگابایت)

ضدروت‌کیت پادویش

-

شماره نسخه:۱.۴.۲۴.۲۴۰

دریافت (۲۵ مگابایت)

ابزارها و پاکسازها

پاکساز ویروس پادویش


دریافت (۲۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار VBNA


دریافت (۸۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Sality


دریافت (۶۷۵ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار SpyEye


دریافت (۱۶۱ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Gamarue


دریافت (۶۷۲ کیلوبایت)

پاک‌ساز بدافزار Conficker


دریافت (۱ مگابایت)

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess


دریافت (۱۳۰ کیلوبایت)

ابزار حذف نسخه رایگان پادویش(قدیمی)


دریافت (۴۴۹ کیلوبایت)

ابزار Padvish Regin
شماره نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹

دریافت (۲۵ کیلوبایت)