دانلودهای مستندات آموزشی پادویش

 

نام محصول عنوان مستند زبان لینک دانلود

آنتی ویروس پادویش

راهنمای کاربری

فارسی

لینک راهنما

آنتی ویروس پادویش

راهنمای کاربری

انگلیسی

لینک راهنما

آنتی ویروس پادویش

راهنمای فعال‌سازی

فارسی

لینک راهنما

آنتی ویروس پادویش

راهنمای به‌روزرسانی

فارسی

لینک راهنما

آنتی ویروس پادویش

راهنمای فعالسازی مجدد بر روی کامپیوتر جدید

فارسی

لینک راهنما

ضدباج‌گیر پادویش

راهنمای کاربری

فارسی

دریافت راهنما

ضدباج‌گیر پادویش

راهنمای نصب و فعال‌سازی

فارسی

لینک راهنما

کنسول مدیریتی پادویش

راهنمای کاربری

فارسی

لینک راهنما

کنسول مدیریتی پادویش

راهنمای نصب و راه‌اندازی

فارسی

لینک راهنما

کنسول مدیریتی پادویش

راهنمای ارتقاء نسخه کلاینت‌های سازمانی پادویش

فارسی

لینک راهنما

کنسول مدیریتی پادویش

راهنمای ارتقای امنیت پیشرفته به امنیت کامل کلاینت‌های سازمانی

فارسی

لینک راهنما