محافظت همه جانبه

پادویش حفاظت از اطلاعات شما را بر عهده می گیرد، در نتیجه شما زمان بیشتری برای پیشبرد اهداف کاریتان دارید. محافظتی همه جانبه و امنیتی کامل را با پادویش در اختیار خواهید داشت.

 

همین الان بخرید

امنیت در دستان شما

پادویش همراه، برای شما که دائم در حرکتید. با ساختاری ساده و کاربری روان، آسودگی خیالی فراتر از آنچه تا کنون تجربه کرده اید در اختیار شماست. آنتی ویروس، مدیریت حافظه و سیستم ضد سرقت قدرتمند تنها با چند لمس ساده در گوشی همراه شما در دسترس است.

 

همین الان بخرید

 

  Home Corporate
AntiCrypto Total Security AntiCrypto Ultimate Sana
 

خرید

خرید اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر  
Antivirus and Antispyware          
USB Malware Protection (UMP)          
Padvish Cloud Scanner (PCS)          
Offline Activation & Update          
Two-Tier Firewall
Stateful & Stateless
         
Host Intrusion Prevention System (HIPS)          
Device Control
USB, CD, GSM Modem, WiFi, Bluetooth, Phone, …
         
Anti-Rootkit          
English and Persian User Interface          
Anticrypto
Behavioral Anti-Ransomware
         
Datacop
Advanced Backup Technology via VSS
         
Padvish Management Console          
Central Quarantine          
Custom Report Generator          
Auto Discovery and Remote Install          
Hierarchical License and Update Management          
Private Cloud Network (PCN)          
 

خرید

خرید اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر